Lid worden!

 
Aanmeldingsformulier lidmaatschap ZPCH
 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
 4. (verplicht)
 5. Geslacht
 6. (verplicht)
 7. (verplicht)
 8. (verplicht)
 9. (verplicht)
 10. (verplicht e-mail adres)
 11. Behaalde zwemdiploma's

 12. (verplicht)
 13. Hoe bent u bij de ZPCH gekomen?


Als je eerder lid ben geweest van zwemclub die aangesloten is bij de KNZB vul dan onderstaande vragen in
Ik ga akkoord met het lidmaatschap, de rechten en plichten zoals vermeld in de statuten van ZPCH (te downloaden via de website)
 1. (verplicht)
Hieronder vermelde verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Zwem en Poloclub Hoofddorp om van zijn of haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegen contributie, overschrijving KNZB en opgelegde boetes
 1. (verplicht)
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
 4. (verplicht)
 5. (verplicht)
 6. (verplicht)
Afronden