Contributie en overige kosten

 

Contributie opbouw

Voor het lidmaatschap bij de vereniging is contributie verschuldigd. Voor het seizoen 2015-2016 is de contributie voor synchroonzwemmen opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Basisbedrag €180,- Per   seizoen
Trainingbedrag  €66 Per   trainingsuur per week, per seizoen
KNZB   afdracht €66 Per   seizoen
Vrijwilligerstoeslag   * €25,- Per   seizoen

* Indien leden of ouders/familie geen actieve vrijwilligers taken vervullen, zal er €25,- toeslag bovenop de contributie worden berekend. Deze maatregel is in het leven geroepen om ouders/familie/leden meer te motiveren de vereniging te helpen bij wedstrijden, in commissies en bij algemene taken die bij het verenigingsleven komen kijken. Elke vorm van hulp is welkom!

Om de opbouw te verduidelijken staan hieronder twee voorbeelden:

Voor een aanloop zwemster (niet recreatief) die 3 uur per week (water)traint geldt de volgende contributie:

Basisbedrag €205,00 
Trainingbedrag €198,00 
KNZB afdracht €  66,00
Totaal voor seizoen 2015/2016 €469,00 

 

Voor een Age 2 zwemster die 7 uur per week (water)traint geldt de volgende contributie:

Basisbedrag €205,00 
Trainingbedrag €462,00 
KNZB afdracht €  66,00 
Totaal voor seizoen 2015/2016 €733,00 

 

Betaling
De betaling van de contributie gebeurt per automatische incasso in twee termijnen, normaal gesproken begin en halverwege het seizoen (oktober en februari). Per acceptgiro betalen kan bij uitzondering. De betaling is dan voor het gehele seizoen ineens bij aanvang van het seizoen.

Voor sporters die ergens in het seizoen beginnen, zal de contributie op dat moment worden geincasseerd en zal de contributie berekend worden op basis van het aantal te zwemmen maanden.

 

Meerdere sporten binnen ZPCH
Ook is het mogelijk dat 1 lid meerdere takken van sport bij ZPCH beoefent. Het basisbedrag hoeft dan maar eenmalig per lid betaald te worden.

 

Diplomakosten
Naast de contributie zijn er kosten verbonden aan het diplomazwemmen. Voor het seizoen 2015/2016 is dit €4,00 per keer.

 

Startgeld
Voor elke wedstrijd is startgeld verschuldigd. De hoogte van dit startgeld is €4,00 voor het seizoen 2015/2016. Deze bijdrage dient per wedstrijd waar aan meegedaan wordt te worden betaald. Belangrijk om te weten is dat als een sporter bijvoorbeeld meedoet aan een solo én een duet, er dus tweemaal startgeld betaald dient te worden.