Waterpolo Commissie (WPC)

 

IMG_5263De waterpolo afdeling van ZPCH wordt (net zoals andere afdelingen) door een aparte commissie beheerd. Deze commissie bestaat uit spelers, ouders en andere actieve, niet spelende leden. Daarnaast is Waterpolo ook in het algemeen bestuur van ZPCH vertegenwoordigd om zaken op clubniveau te regelen. Deze commissie wordt binnen de afdeling ook wel ‘de waterpolo commissie’ genoemd, afgekort WPC. De afgevaardigde in het algemeen bestuur doet van elke bestuursvergadering verslag aan de waterpolo commissie, die op hun manier weer het reilen en zeilen van de afdeling regelen. Leden kunnen via de waterpolo commissie hun wensen, ideeën en opmerkingen kwijt.

De commissie vergadert elke eerste dinsdag van de maand en hier worden alle plannen, problemen en lopende zaken binnen de afdeling behandeld. De waterpolo commissie heeft een zeer breed karakter; in grote lijnen bestaat het o.a. uit het wedstrijdsecretariaat, materiaalbeheer, de administratie en de financiën. De commissie zorgt ervoor dat al deze zaken naar behoren functioneren en houdt zo de gehele afdeling draaiende. Andere belangrijke taken van de commissie zijn:

  • Opstellen en uitvoeren van het technisch beleid voor de afdeling;
  • De teamindelingen;
  • Selectiebeleid en samenstellen selectiegroepen;
  • Badwaterindeling.

De waterpolocommissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
André Schrander
Wedstrijdsecretaris:
Raymond Harting
Hoofdtrainer:
Maria van Egmond
Coordinator senioren:
Ramona Nimis
Coordinator aspiranten:
Michèle Visser
Coordinator Pupillen:
Michèle Visser

De waterpolo commisie is bereikbaar via het email adres wpc@zpch.nl Via één email adres bereik je de hele commissie.

Daarnaast worden de volgende onderdelen ingevuld: