Info

Hier vindt u algemene informatie over de ZPCH.

De vereniging Zwem- en PoloClub Hoofddorp (Z.P.C.H.) is opgericht op 18-11-1955.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40594969

Verenigingspost
ZPCH
Postbus 101
2130 AC HOOFDDORP

Bankrkening: NL20 INGB 0003 5605 30 t.n.v. Zwem en Poloclub Hoofddorp

Statuten en huishoudelijk reglement

Het bestuur en de leden functioneren volgens de statuten en het huis houdelijk reglement, welke per november 2005 zijn gewijzigd conform de ALV 2004.
ZPCH Statuten
huishoudelijk reglement

Protocol vermoedens seksueel misbruik

Protocol vermoedens seksueel misbruik

Formulieren

Inschrijfformulier
Opzeggingsformulier

Beëindigen lidmaatschap

Beeindigen van het lidmaatschap van één van de sportafdelingen kan alleen per einde seizoen en schiftelijk of via het online formulier. Voor Wedstrijdzwemmen en Waterpolo dient te worden opgezegd voor 1 juni, voor Synchroonzwemmen voor 1 juli (conform besluit ALV 27 mei 2010).

Verslag ALV

Verslag ALV 8-11-2017
Notulen ALV mei 2015 alv
Verslag ALV 27 mei 2010
Notulen ALV 24 november 2011
notulen ALV dd 29-11-2012
Aanpassingen aan HHR, ALV november 2012
Notulen ALV dd 23-5-2013

Beleidsplan 2012 – 2017

Beleidsplan ZPCH 2012 – 2017