Algemene Ledenvergadering 17 november 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZPCH, 17 november 2020

Uitnodiging aan alle leden en/of ouders/verzorgers van Zwem- en Poloclub Hoofddorp.

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de online Algemene Ledenvergadering op

Dinsdag 17 november 2020 om 20.30 uur.

Voor het bijwonen van de vergadering kunt u een e-mail sturen naar voorzitter@zpch.nl, u ontvangt dan de link om deel te nemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ZPCH

_______________________________________________________________________________

AGENDA

1.         Opening

2.         Bestuurssamenstelling:          

voorzitter                    Ruud Holswilder  

secretaris                    Cindy de Haan          

penningmeester         Mary van Duijn   

           administrateur            vacature

           vertegenw. WP           vacature

           vertegenw. WZ            Nico Zwinkels (aftredend)

           vertegenw. SZ             Hans-Peter Reijnen

vertegenw. DZ            Kimberley ten Brink

3.         Mededelingen

4.         Opmerking over de ALV mei 2020 (niet gehouden i.v.m. corona)

5.         Toelichting stand van zaken financi├źn 2019-2020

6.         Goedkeuring en vaststelling kascommissie

7.         Sociale jaarverslagen

8.         Rondvraag

9.         Sluiting