Nieuwe bestuursleden

Afgelopen donderdag 14 juni zijn op de buitengewone algemene ledenvergadering Mirjam Bartels, Mary van Velzen en Carla Mol benoemd in het bestuur van de ZPCH. Mirjam in de functie van secretaris, Mary als penningmeester en Carla als financieel administrateur. Hiermee hebben we voor volgend siezoen weer een functionerend Bestuur. Voor de functie van voorzitter is er nog steeds een vacature, geintresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.