Diplomazwemmen

Traject binnen Diplomazwemmen ZPCH
Binnen de afdeling Diplomazwemmen is er ruim aanbod om te zwemmen voor (jonge) kinderen. De afbeelding hieronder geeft dit schematisch weer, waar de verbindingslijnen aangeven hoe er doorgestroomd kan worden.

Klik hier voor meer informatie over het voortraject: SpetterHelden.

Klik hier voor meer informatie over reguliere zwemlessen: SuperSpetters.

Klik hier voor meer informatie over Zwemvaardigheid