Update nav versoepeling coronavirus maatregelen

Beste (ouders van) leden van ZPCH,

De afgelopen week is er vanuit de overheid bekend gemaakt dat bepaalde maatregelen in verband met het Corona virus versoepeld worden. Ouders van basisschoolkinderen zullen hier zeker naar uit gekeken hebben. Ook de mogelijkheden om in groepen weer langzaam de buitensport op te starten is een hoopvolle ontwikkeling. Helaas is het voor onze vereniging nog niet mogelijk om de zwemtraining of zwemlessen op te starten. Alle zwembaden van Sportfondsen blijven tot en met 20 mei zeker dicht.

Als bestuur blijven wij de ontwikkelingen en de adviezen die vanuit het RIVM, NOC-NSF en KNZB worden gegeven volgen. Op dit moment worden er door de KNZB protocollen
uitgewerkt om straks weer te kunnen zwemmen in het geval de zwembaden weer open gaan. Daarnaast hebben we met de gemeente regelmatig contact om goede afspraken te maken over de continuïteit van de zwemsport in de Haarlemmermeer. We blijven wel afhankelijk van de genomen overheidsbesluiten of we de zwemtrainingen en zwemlessen weer kunnen starten.

Contributie
Ondanks dat we als vereniging nu geen activiteiten organiseren hebben we nog wel kosten die gedurende het seizoen doorlopen. Om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen hebben we besloten om bij de contributie inning van april alleen de
basiscontributie à 20,50 euro te innen. Omdat de leden van diplomazwemmen vanwege de tweemaandelijkse incasso al eerder een maand verder vooruit hebben betaald ten opzichte van de andere afdelingen, geldt deze incasso niet voor hen.

Algemene ledenvergadering & begroting
Vanwege de actuele situatie en de geldende maatregelen vinden we het als bestuur niet verantwoord om in mei een algemene ledenvergadering te organiseren. Tijdens de
algemene ledenvergadering van mei presenteert het bestuur altijd de begroting voor het komende seizoen en vraagt daarbij goedkeuring aan de vergadering. We hebben ervoor gekozen om een begroting op te stellen waarbij we uitgaan van een regulier seizoen. Vanuit die uitgangspositie denken we het beste te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Om de leden inspraak te geven zoals dat gebruikelijk is, zijn we nog mogelijkheden aan het bekijken en afwegen. Hierbij is ons doel om de begroting voor de zomervakantie aan de leden voor te leggen. Hierbij zullen we bij het vaststellen van de begroting de leden raadplegen op een wijze die past bij de statuten van onze vereniging.

We hopen jullie natuurlijk snel weer te zien in het zwembad, maar tot die tijd: blijf gezond!

Namens alle afdelingen en het dagelijks bestuur,
Ruud Holswilder
Bestuursvoorzitter ZPCH

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.