De waterpolo afdeling van ZPCH wordt (net zoals andere afdelingen) door een aparte commissie beheerd. Deze commissie bestaat uit spelers, ouders en andere actieve, niet spelende leden. Daarnaast is Waterpolo ook in het algemeen bestuur van ZPCH vertegenwoordigd om zaken op clubniveau te regelen. Deze commissie wordt binnen de afdeling ook wel ‘de waterpolo commissie’ genoemd, afgekort WPC. De afgevaardigde in het algemeen bestuur doet van elke bestuursvergadering verslag aan de waterpolo commissie, die op hun manier weer het reilen en zeilen van de afdeling regelen. Leden kunnen via de waterpolo commissie hun wensen, ideeën en opmerkingen kwijt.

De commissie vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Tijdens de vergadering worden alle plannen, problemen en lopende zaken binnen de afdeling behandeld. De waterpolo commissie heeft een zeer breed karakter; in grote lijnen bestaat het o.a. uit het wedstrijdsecretariaat, materiaalbeheer, de administratie en de financiën. De commissie zorgt ervoor dat al deze zaken naar behoren functioneren en houdt zo de gehele afdeling draaiende. Andere belangrijke taken van de commissie zijn:

  • Opstellen en uitvoeren van het technisch beleid voor de afdeling;
  • De teamindelingen;
  • Selectiebeleid en samenstellen selectiegroepen;
  • Badwaterindeling.

De waterpolocommissie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Huib Aarts
Ledenadministratie: Germent Bakker
Penningmeester: Harco Booman
Coördinator Pupillen: Amber Schuijt & Nordin Mehdi
Coördinator Senioren: Maikel Forkink
Wedstrijdsecretaris: Jeroen Glansdorp
Coördinator Scheidsrechters: Sebastian Smit
Technische Commissie: Dane Guerard

De waterpolo commissie is bereikbaar via het e-mail adres wpc@waterpolo.zpch.nl
Via dit adres bereik je in één keer de hele commissie.

De  Scheidsrechter Commissie is te bereiken via: src@waterpolo.zpch.nl

Het Wedstrijd Secretariaat is te bereiken via: wsc@waterpolo.zpch.nl

De Technische Commissie is te bereiken via: tc@waterpolo.zpch.nl