Privacy Verklaring

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens

Als je je inschrijft als lid van ZPCH dan vragen we je bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

  • Het voeren van de (leden)administratie
  • Het informeren over activiteiten van ZPCH

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

ZPCH deelt persoonsgegevens met derden wanneer dit voor de uitvoering van verenigingsactiviteiten noodzakelijk is. ZPCH is aangesloten bij de KNZB en deelt persoonsgegevens van leden met de KNZB ten behoeve van het lidmaatschap. ZPCH heeft hiervoor met de KNZB een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tevens deelt ZPCH persoonsgegevens ten behoeve van inschrijving van wedstrijden, evenementen en toernooien.

 

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. De persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Kennisnemen en verbeteren van je gegevens

Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd of als je deze wilt wijzigen of verwijderen kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacy verklaring of ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via bestuur@zpch.nl.