De website beheerders van ZPCH doen hun uiterste best om deze site zo goed mogelijk te onderhouden.
Maar zoals bij iedere website, is het gewoon mensen werk en kan er wel iets fout gaan.
Mocht je iets ontdekken dat niet goed is, meld dit dan aan de desbetreffende webmaster!
ZPCH en of haar leden, bestuur en andere aan de club gebonden mensen kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid van de inhoud van deze website. Geen enkele claim zal in welke vorm dan ook gehonoreerd worden.