Een veilige vereniging!

Bij ZPCH vinden wij het belangrijk dat wij een veilig sportklimaat bieden aan al onze leden. Het is van groot belang dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt en zichzelf kan zijn binnen onze vereniging. Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet bij. Daarom hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij verwachten dat wij met elkaar omgaan. Deze afspraken gelden voor iedereen, dus zorg dat je weet wat deze afspraken zijn. Je vindt ze hier.

Als je het vermoeden hebt of zelf ervaart dat bepaalt gedrag ongewenst of zelfs grensoverschrijdend is, dan is het van groot belang dat je dit kunt melden.

Wie kan er melden:

Een melding van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan door iedereen binnen de vereniging gedaan worden. Sporters, ouders/verzorgers, omstanders, bestuursleden, trainers/coaches, begeleiders maar ook barmedewerkers, schoonmakers etc.

 • Bij een melding is er altijd een slachtoffer. Dit kan dus iemand anders dan de melder zijn. Het slachtoffer is de persoon die het ongewenst of grensoverschrijdend gedrag overkomt. Belangrijk is wel dat het niet altijd zo hoeft te zijn dat het slachtoffer zich daadwerkelijk slachtoffer voelt. Toch kan een melding dan gewenst zijn.
 • Er is ook altijd een beschuldigde. Dit is de persoon die door de melder als veroorzaker van het ongewenst of grensoverschrijdend gedrag wordt genoemd.
 • Soms zijn er meerdere slachtoffers, meerdere beschuldigden en/of meerdere getuigen/toeschouwers betrokken bij een melding. Deze worden dan allen betrokken bij de behandeling van de melding.

Wat kun je melden:

Bij de vereniging kun je meldingen doen bij (vermoedens van):

 • Discriminatie/racisme
 • Seksuele intimidatie
 • Pesten
 • Agressie en geweld
 • Matchfixing
 • Integriteitsschending

Waar kun je melden:

Er zijn verschillende mogelijkheden waar je in gesprek kunt of een melding kunt doen over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Binnen de vereniging:

 1. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging (Ellen Mooren, VCP.ZPCH@gmail.com)

Met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) kun je in een vertrouwelijk gesprek je zorg of je ervaring delen. De vertrouwenscontactpersoon bespreekt met jou wat de eventuele mogelijkheden zijn. Je kunt daarna zelf bepalen of je een melding wilt doen. Dit kan bijvoorbeeld bij een bestuurslid van de vereniging. Wat de rol van de vertrouwenscontactpersoon precies is, lees je hier .

 • Bij een bestuurslid van de vereniging. Hier kun je ook direct een melding doen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Buiten de vereniging:

 1. Bij de KNZB. Ook bij de KNZB zijn vertrouwenscontactpersonen werkzaam. Zij kunnen je ook informeren over wat je kunt doen met je zorg of ervaring.
 2. Centrum Veilige Sport Nederland. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland kun je een melding doen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Je kunt dit ook anoniem doen, via speakup. Hier kun je ook terecht als je het niet prettig vindt om een melding te doen bij onze sportvereniging of bij onze vertrouwenscontactpersoon.
 3. ISR. Het  ISR geeft invulling aan het tuchtrecht voor een groot aantal aangesloten sportorganisaties. Aanklagers laten onderzoek uitvoeren en beoordelen meldingen van vermoedelijke overtredingen. Tucht- en arbitragecommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de aangiften en geschillen die aan hen worden voorgelegd.

Buiten de sportorganisaties:

Melden buiten de sport kan ook. Bij de politie en het Openbaar Ministerie kunnen ook meldingen gedaan worden. Hierbij zal het dan vaak gaan over meldingen met vermoedens van strafbare feiten. .  Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.

Welkom!

Ik ben Ellen Mooren. Sinds februari 2023 ben ik vertrouwenscontactpersoon bij ZPCH.

Als vertrouwenscontactpersoon bij ZPCH ben ik het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft (gehad) met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Vanuit deze rol bied ik een eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) die een vraag, melding of klacht hebben over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Ik ben er voor een eerste gesprek, waarna we samen kijken naar mogelijkheden. Ook kan ik doorverwijzen naar geschikte hulp en raad geven over wat eventuele vervolgstappen zouden kunnen zijn. Onze gesprekken hebben we in een omgeving die voor jou goed voelt.

Zelf behandel ik geen klachten. Ik neem je mee in de verschillende mogelijkheden zodat je weloverwogen kunt beslissen wat jij wilt doen. Ik kan informeren over de procedures of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Zij zijn opgeleid om inhoudelijke begeleiding te bieden.

Naast mijn rol als VCP voor melders kijk ik samen met het bestuur van ZPCH naar preventieve maatregelen.

Ik ben naast deze rol als VCP bij ZPCH als gecertificeerd vertrouwenspersoon en coördinator van een team vertrouwenspersonen werkzaam bij een grote organisatie. Ook ben ik werkzaam als zelfstandig vertrouwenspersoon. Ik ben (stief)moeder van 7 volwassen kinderen en oma van een kleindochter, woon met mijn man in Hoofddorp en zwem sinds 2 jaar bij de masters op de zaterdag. De rol als vertrouwens(contact)persoon geeft mij enorm veel voldoening. Ik hecht veel waarde aan een omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en waar het ook voldoende veilig is om je te ontwikkelen in een richting en op een wijze die jou past. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook past hier niet in. Laten we daar samen alert op zijn en elkaar hier scherp op houden. En als er toch iets is wat niet goed voelt, dan hoop ik dat ik het vertrouwen krijg om je hierin bij te staan.

Je kunt mij bereiken via email, VCP.ZPCH@gmail.com. Telefonisch ben ik bereikbaar via 06-10184334.

Binnen de vereniging is er nog plek voor een (bij voorkeur mannelijke) vertrouwenscontactpersoon. Als je interesse hebt, hoor ik je graag! Ik kan je uitgebreid bijpraten over de rol en de training die wordt aangeboden, zodat je vooraf kunt kijken of je dit zou willen. Ook kun je informatie vinden op de site van Centrum Veilige Sport of het NOC*NSF.