Gedrags- en omgangsregels

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van ZPCH de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Het bestuur onderzoekt, indien gewenst, in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de melding. Het bestuur is verantwoordelijk voor de incidentopvolging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveel als mogelijk uit de incidentopvolgingen.

Gedrags- en omgangsregels

 1. Eenieder accepteert en respecteert de ander zoals hij is.
 2. Iedereen houdt rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 3. Er wordt niemand lastiggevallen.
 4. Er wordt niet gescholden en er worden geen gemene grappen of opmerkingen gemaakt over anderen.
 5. Niemand wordt genegeerd en we betrekken iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van ZPCH
 6. Er wordt niet gepest, uitgelachen of geroddeld.
 7. Er wordt niet gevochten, geen geweld gebruikt, geen bedreigingen geuit en er worden geen wapens meegenomen.
 8. Iedereen houdt rekening met de ander en komt niet ongewenst te dichtbij, niemand wordt tegen zijn of haar wil aangeraakt.
 9. Niemand geeft een ander ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Er worden geen ongepaste vragen gesteld en geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk gemaakt.
 11. Eenieder behandelt zijn tegenstander met respect en gebruikt geen geweld of scheldwoorden tegen zijn tegenstander.
 12. Iedereen behandelt de arbitrage met respect en gebruikt geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.