Kwaliteit en plezier

Bij onze vereniging staat het leveren van kwaliteit voorop, zowel bij het leszwemmen als bij onze sportafdelingen. We proberen wat we doen zo goed mogelijk te doen. Naast kwaliteit is plezier voor ons net zo belangrijk. Onze vrijwilligers hebben plezier in wat zij doen en proberen dit plezier bij lessen en trainingen over te brengen. Naast onze reguliere activiteiten in het zwembad worden er ook allerlei evenementen in en buiten het zwembad voor onze leden georganiseerd.

Algemene informatie

Hier vindt u algemene informatie over de ZPCH.

De vereniging Zwem- en PoloClub Hoofddorp (Z.P.C.H.) is opgericht op 18-11-1955.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40594969

  Verenigingspost 
  ZPCH 
  Postbus 101 
  2130 AC HOOFDDORP 

Bankrkening: NL20 INGB 0003 5605 30 t.n.v. Zwem en Poloclub Hoofddorp

Statuten en huishoudelijk reglement

Het bestuur en de leden functioneren volgens de statuten en het huis houdelijk reglement, welke per november 2005 zijn gewijzigd conform de ALV 2004.
ZPCH Statuten
huishoudelijk reglement
aanvulling huishoudelijk reglement (veilig sportklimaat)

Protocol vermoedens seksueel misbruik

Protocol vermoedens seksueel misbruik

Formulieren

Inschrijfformulier
Opzeggingsformulier

Beëindigen lidmaatschap

Beeindigen van het lidmaatschap van één van de sportafdelingen kan alleen per einde seizoen en schiftelijk of via het online formulier. Voor Wedstrijdzwemmen en Waterpolo dient te worden opgezegd voor 1 juni, voor Synchroonzwemmen voor 1 juli (conform besluit ALV 27 mei 2010).

Verslag ALV

Verslag ALV 8-11-2017
Notulen ALV mei 2015 alv
Verslag ALV 27 mei 2010
Notulen ALV 24 november 2011
notulen ALV dd 29-11-2012
Aanpassingen aan HHR, ALV november 2012
Notulen ALV dd 23-5-2013

Beleidsplan 2012 – 2017

Beleidsplan ZPCH 2012 – 2017