Zwembingo in de vakantie!

Deze zomer kun je meedoen met ZPCH Zwembingo! Tijdens de zomer kun je onderstaande negen uitdagingen uitvoeren. Is de uitdaging gelukt, dan mag jij die activiteit afstrepen van je bingokaart. Heb je alle uitdagingen volbracht? Dan heb je BINGO! Laat dit aan ons weten en ontvang een leuk prijsje.

Download hier je eigen bingo kaart!

Kalender 2020-2021 op de website

Op de kalender pagina vindt u de kalender voor het nieuwe seizoen!

Vanwege de corona maatregelen zullen er aanvankelijk geen kijkdagen ingepland zijn. Wij hopen natuurlijk dat we deze, zodra de maatregelen dat toestaan, weer kunnen inplannen!

Laatste week zwemles

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag begint de laatste week met zwemlessen voor de zomervakantie. Op zondag 5 juli zwemmen we af en daarmee luiden we de vakantie in met een feestje. Na de vakantie zien we de kinderen graag weer vanaf maandag 17 augustus. De kalender voor volgend seizoen is nog niet rond, maar zal zo spoedig mogelijk op de kalender pagina verschijnen.

Daarnaast zijn er door de overheid versoepelingen aangekondigd vanaf woensdag 1 juli. Echter, het corona protocol van Diplomazwemmen ZPCH zal niet meer worden aangepast voor de resterende zwemlessen van dit seizoen. Voor het nieuwe seizoen maken we een nieuw protocol waarin deze versoepelingen worden verwerkt.

Tot in het zwembad! En anders een fijne vakantie!

Afzwemmen verplaatst en einde seizoen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op de kalender van huidig jaar staat dat we gaan afzwemmen op woensdag 1 juli. Echter, wegens de corona maatregelen, gaat dat niet door en hebben we het afzwemmen verplaatst naar zondag 5 juli. Dat betekent ook het einde van het seizoen en gaan we genieten van de vakantie!

Op maandag 29 juni en woensdag 1 juli wordt en nog gezwommen, net zoals op zaterdag 27 juni en 4 juli.

Eerste weken zwemles

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen weken zijn de zwemlessen weer opgestart en hebben alle kinderen weer kunnen zwemmen! Naar aanleiding van de ervaringen die we in de praktijk hebben opgedaan hebben we de protocollen een update gegeven. Deze zijn te vinden op deze pagina. Een aantal punten stippen we nog even aan:

  • Wij drukken u op het hart om niet vroeger dan 10 minuten aanwezig te zijn in het zwembad. Bent u toch eerder wacht dan zoveel mogelijk buiten zodat het niet (te) druk wordt in de centrale hal.
  • Vergeet niet om een emmer met een boterhamzakje mee te geven aan uw kind.
  • Bij het ophalen wacht u in de kleedkamer van het badje van uw zoon of dochter. Na afloop van de les komen de kinderen naar de natte gang en kunnen ouders 1 voor 1 hun kind ophalen en doorlopen naar de kleedcabines. Als u klaar bent moet u het zwembad meteen verlaten. Dus als u in de kleedcabines heeft omgekleed gaat u terug naar de natte gang en verlaat u door de deur met het UIT bord.
  • Onze lessen duren vanaf de herstart 45 minuten. Zorg ervoor dat u goed kijkt naar de eindtijden om uw kind op te halen.

Hieronder nog kort een overzicht van de indeling van de kleedkamers om uw kinderen weg te brengen en op te halen:

BadjeKleedkamer
03
16
22
33
44
55
66
Zwemvaardigheid1

We gaan weer zwemmen!

Beste ouder/verzorger,

Gisteren hebben we getest en morgen, woensdag 3 juni gaan we weer zwemmen. Als het goed is heeft u als ouder een mail met daarin een link naar het protocol ontvangen: https://zpch.nl/dz/corona.

Op deze pagina vindt u alle relevantie informatie en de corona protocollen die gehanteerd worden bij ZPCH.

Ten slotte ook uw aandacht voor een brief van de voorzitter van het bestuur, achter deze link.

Wanneer is er weer zwemles?

Beste ouder/verzorger,

In dit nieuwsbericht vindt u wanneer de zwemlessen bij ZPCH hervat zullen worden. Vandaag opent het SKWA weer haar deuren en bieden zij banenzwemmen en leszwemmen. Helaas betekent dit nog niet dat ZPCH ook weer gebruik mag maken van het badwater en dus kunnen wij nog niet starten met zwemles geven.

Wanneer dan wel?
Momenteel hebben wij een protocol ter controle gemaakt en wordt deze gecontroleerd door het zwembad. Zodra deze goedgekeurd is mogen wij starten met zwemlessen vanaf 1 juni. Omdat dit tweede Pinksterdag is zullen de zwemlessen op woensdag 3 juni worden hervat, onder voorbehoud dat ons protocol goedgekeurd wordt.

Het moment dat wij groen licht krijgen zullen wij hierover contacten en het protocol toesturen. Daarin staat alle informatie over de zwemlessen bij ZPCH in corona tijd, zodat wij op een zo’n veilig mogelijke manier weer zwemles kunnen geven!

Update nav versoepeling coronavirus maatregelen

Beste (ouders van) leden van ZPCH,

De afgelopen week is er vanuit de overheid bekend gemaakt dat bepaalde maatregelen in verband met het Corona virus versoepeld worden. Ouders van basisschoolkinderen zullen hier zeker naar uit gekeken hebben. Ook de mogelijkheden om in groepen weer langzaam de buitensport op te starten is een hoopvolle ontwikkeling. Helaas is het voor onze vereniging nog niet mogelijk om de zwemtraining of zwemlessen op te starten. Alle zwembaden van Sportfondsen blijven tot en met 20 mei zeker dicht.

Als bestuur blijven wij de ontwikkelingen en de adviezen die vanuit het RIVM, NOC-NSF en KNZB worden gegeven volgen. Op dit moment worden er door de KNZB protocollen
uitgewerkt om straks weer te kunnen zwemmen in het geval de zwembaden weer open gaan. Daarnaast hebben we met de gemeente regelmatig contact om goede afspraken te maken over de continuïteit van de zwemsport in de Haarlemmermeer. We blijven wel afhankelijk van de genomen overheidsbesluiten of we de zwemtrainingen en zwemlessen weer kunnen starten.

Contributie
Ondanks dat we als vereniging nu geen activiteiten organiseren hebben we nog wel kosten die gedurende het seizoen doorlopen. Om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen hebben we besloten om bij de contributie inning van april alleen de
basiscontributie à 20,50 euro te innen. Omdat de leden van diplomazwemmen vanwege de tweemaandelijkse incasso al eerder een maand verder vooruit hebben betaald ten opzichte van de andere afdelingen, geldt deze incasso niet voor hen.

Algemene ledenvergadering & begroting
Vanwege de actuele situatie en de geldende maatregelen vinden we het als bestuur niet verantwoord om in mei een algemene ledenvergadering te organiseren. Tijdens de
algemene ledenvergadering van mei presenteert het bestuur altijd de begroting voor het komende seizoen en vraagt daarbij goedkeuring aan de vergadering. We hebben ervoor gekozen om een begroting op te stellen waarbij we uitgaan van een regulier seizoen. Vanuit die uitgangspositie denken we het beste te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Om de leden inspraak te geven zoals dat gebruikelijk is, zijn we nog mogelijkheden aan het bekijken en afwegen. Hierbij is ons doel om de begroting voor de zomervakantie aan de leden voor te leggen. Hierbij zullen we bij het vaststellen van de begroting de leden raadplegen op een wijze die past bij de statuten van onze vereniging.

We hopen jullie natuurlijk snel weer te zien in het zwembad, maar tot die tijd: blijf gezond!

Namens alle afdelingen en het dagelijks bestuur,
Ruud Holswilder
Bestuursvoorzitter ZPCH

Update omtrent corona maatregelen

Beste (ouders van) leden van ZPCH,

Alweer meer dan twee weken geleden informeerden wij jullie over de maatregelen die ZPCH nam in verband met het Corona virus. Inmiddels beïnvloeden de maatregelen die de regering heeft genomen iedereen. Scholen zijn dicht, sportclubs en sportcomplexen zijn gesloten en evenementen zijn afgelast.

Als bestuur houden we alle ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. De realiteit is dat we afhankelijk zijn van regeringsmaatregelen, voornamelijk het opheffen daarvan, om onze verenigingsactiviteiten weer voort te mogen zetten. Op dit moment is de situatie dat alle maatregelen tot en met 28 april verlengd worden. We moeten er ernstig rekening mee houden dat verenigingsactiviteiten pas weer in juni opgestart mogen worden.

We krijgen ook vragen over de financiële gevolgen van deze situatie. De KNZB heeft
inmiddels duidelijk gemaakt dat hun contributie voor de leden wel geïnd gaat worden. Ook met Sportfondsen is er contact over het niet beschikbaar kunnen stellen van de
accommodaties en de kosten die dit met zich meebrengt. Vanwege alle onduidelijkheid hebben we besloten om de contributie inning van april 2020 niet door te laten gaan. Bij iedere toekomstige contributie inning beoordelen we of deze nodig is. Mocht het voor het voortbestaan van de vereniging nodig zijn, kan het zijn dat we niet geïnde contributie alsnog innen. We hopen dat dit niet nodig is maar hopen ook op jullie begrip als dit wel nodig blijkt te zijn.

Tot slot wil ik jullie vragen om oog voor elkaar te blijven houden. We blijven een vereniging, ook als we elkaar even niet “in het echt zien”.

Namens alle afdelingen en het dagelijks bestuur,
Ruud Holswilder
Bestuursvoorzitter ZPCH

Zwemlessen en afzwemmen afgelast wegens coronavirus

Beste (ouders van) leden van ZPCH,

De afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom het virus Corona (Covid-19). Donderdag zijn door de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft ook impact op de verenigingsactiviteiten die wij organiseren.

Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen op de voet en nemen wij maatregelen conform de adviezen die vanuit het RIVM, NOC-NSF en KNZB worden gegeven. Daar is al besloten om alle wedstrijden tot en met eind maart te annuleren. Als vereniging hebben wij besloten om in lijn met de adviezen alle activiteiten te staken in maart.

Concreet betekent dit dat:

  • Er geen trainingen en zwemlessen zijn;
  • Wedstrijden geannuleerd zijn;
  • Het afzwemmen voor zowel elementair zwemmen als vaardigheid zwemmen niet
    doorgaan

We beseffen ons dat er veel vragen zijn en zullen de komende tijd ons best doen om jullie zo goed mogelijk te informeren. Wij vragen uw begrip voor de genomen maatregelen. Zodra er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op dit beleid zullen wij jullie zo spoedig mogelijk informeren.

Namens alle afdelingen en het dagelijks bestuur,
Ruud Holswilder
Bestuursvoorzitter ZPCH