Vrijwilligers

Vrijwilligers

Om de afdeling synchroonzwemmen soepel te laten verlopen zijn veel vrijwilligers actief. Hieronder vind je de diverse commissies en taken en natuurlijk de contactgegevens. Om het overzicht te houden over de vrijwilligers en hun taken zijn we op zoek naar een vrijwilligerscoördinator.

Commissie

De commissie synchroonzwemmen bestaat uit 6 personen. Daarnaast zijn er nog een aantal vacatures die we graag ingevuld zien. U kunt de commissie benaderen via het mailadres commissie@sz.zpch.nl.

Voorzitter Hans-Peter Reijnen commissie@sz.zpch.nl
Penningmeester Jeroen Hokke commissie@sz.zpch.nl
Secretaris Simone Balfort commissie@sz.zpch.nl
Hoofdtrainster Charlotte Brand trainers@sz.zpch.nl
Combinatiefunctionaris Esther de Heij commissie@sz.zpch.nl
Afgevaardigde activiteitencommissie Vacant activiteiten@sz.zpch.nl
Afgevaardigde sponsorcommissie Vacant
Vrijwilligerscoördinator Vacant

Trainers

ZPCH heeft een aantal trainers, hulptrainers en hulpouders die 1 of meerdere keren weer week de training verzorgen. Elke groep heeft een eigen coördinator. Hier vindt u de namen van de coördinatoren per groep. U kunt de trainers benaderen via het mailadres trainers@sz.zpch.nl

Coördinator aanloop Maja Favie trainers@sz.zpch.nl
Coördinator age 1 Carol-ann Charlton

Desiree van Santen

trainers@sz.zpch.nl
Coördinator age 2 Charlotte Brand

Yarinda Veenhuizen

trainers@sz.zpch.nl
Coördinator junioren Manon Brand trainers@sz.zpch.nl
Coördinator senioren Rynske Keur trainers@sz.zpch.nl
Coördinator recreatiegroep Charlotte Brand trainers@sz.zpch.nl
Coördinator talentcentrum Esther de Heij trainers@sz.zpch.nl
Coördinator Flexisport Esther de Heij trainers@sz.zpch.nl

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat houdt zich bezig met het inschrijven van wedstrijden. U kunt contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat van het mailadres wedstrijdsecr@sz.zpch.nl

Inschrijvingen aanloop Nancy Troeleman wedstrijdsecr@sz.zpch.nl
Inschrijvingen wedstrijdgroep en recreatiegroep Vanessa Sahertian wedstrijdsecr@sz.zpch.nl

Activiteitencommissie

lid Marianne Hokke activiteiten@sz.zpch.nl
lid Vacant
lid Vacant

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Hanna Willems. Je kunt Hanna bereiken via commissie@sz.zpch.nl. Daar kun je vragen om het mailadres van Hanna.

 

Naast deze taken zijn er nog diverse commissie die we graag op willen zetten om de afdeling nog beter te laten functioneren en om de werkdruk bij de huidige vrijwilligers te verlichten. Vele handen maken licht werk. Hierbij denken we aan een sponsorcommissie, een vrijwilliger voor PR en Communicatie, een vrijwilligerscoördinator, en een coördinator voor kleding en materialen

Voor het organiseren van wedstrijden zijn ook altijd veel vrijwilligers nodig. Zonder deze vrijwilligers is het organiseren van wedstrijden niet mogelijk. Voor een eenvoudige miniregiowedstrijd zijn al 1 scheidsrechter, 1 chef jury, 2 computermensen, 15 juryleden, 10 jurysecretariaat 5 voorstarters en 5 oplezers nodig. Oftewel 39 vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten geleverd worden door de deelnemende verenigingen.

 

Mochten er mensen zijn die interesse hebben om een steentje bij te dragen in de vereniging, dan kunnen ze contact opnemen met de commissie (commissie@sz.zpch.nl). Er is vast een leuke taak te bedenken die bij je past.