Contact

Contact Vrijwilligers

Om de afdeling synchroonzwemmen soepel te laten verlopen zijn veel vrijwilligers actief. Hieronder vind je de diverse commissies en taken en natuurlijk de contactgegevens.

Commissie

De commissie synchroonzwemmen bestaat uit 6 personen. Daarnaast zijn er nog een aantal vacatures die we graag ingevuld zien. U kunt de commissie benaderen via het mailadres commissie@sz.zpch.nl.

Voorzitter Hans-Peter Reijnen commissie@sz.zpch.nl
Penningmeester Jeroen Hokke commissie@sz.zpch.nl
Secretaris Vacant commissie@sz.zpch.nl
Afgevaardigde trainsters trainers@sz.zpch.nl
Combinatiefunctionaris Esther de Heij commissie@sz.zpch.nl

Trainers

ZPCH heeft een aantal trainers, hulptrainers en hulpouders die 1 of meerdere keren weer week de training verzorgen. Elke groep heeft een eigen coördinator. Hier vindt u de namen van de coördinatoren per groep. U kunt de trainers benaderen via het mailadres trainers@sz.zpch.nl

Technische Commissie Jettie Klein trainers@sz.zpch.nl
Technische commissie Rynske Keur trainers@sz.zpch.nl
Technische commissie Desiree van Santen trainers@sz.zpch.nl
Coördinator talentcentrum Esther de Heij talentcentrum@sz.zpch.nl

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat houdt zich bezig met het inschrijven van wedstrijden. U kunt contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat van het mailadres wedstrijdsecr@sz.zpch.nl

Inschrijvingen aanloop Nancy Troeleman wedstrijdsecr@sz.zpch.nl
Inschrijvingen wedstrijdgroep en regiogroep Vanessa Sahertian wedstrijdsecr@sz.zpch.nl

Activiteitencommissie

Onze activiteiten worden georganiseerd door de activiteiten commissie. Je kunt de activiteitencommissie bereiken via het mailadres activiteiten@sz.zpch.nl

lid Marianne Hokke activiteiten@sz.zpch.nl
lid Vacant
lid Vacant

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Hanna Willems. Je kunt Hanna bereiken via commissie@sz.zpch.nl. Daar kun je vragen om het mailadres van Hanna.

Voor het organiseren van wedstrijden zijn ook altijd veel vrijwilligers nodig. Zonder deze vrijwilligers is het organiseren van wedstrijden niet mogelijk. Voor een wedstrijd zijn al een scheidsrechter, een chef jury, computermensen, juryleden, jurysecretariaat voorstarters en oplezers nodig.  Deze vrijwilligers moeten geleverd worden door de deelnemende verenigingen.

Mochten er mensen zijn die interesse hebben om een steentje bij te dragen in de vereniging, dan kunnen ze contact opnemen met de commissie (wedstrijdsecr@sz.zpch.nl). Er is vast een leuke taak te bedenken die bij je past.