Wedstrijden

Wedstrijdkalender

Hieronder staat de wedstrijdkalender voor de afdeling Synchroonzwemmen. Er zijn regelmatig wijzigingen in de wedstrijdkalender. Noteer de data in je agenda, maar kijk altijd of er geen wijzigingen zijn.

Wedstrijdkalender 2022 – 2023

Uitslagen

Hieronder staat de link naar alle uitslagen. Na elke wedstrijd worden deze zo snel mogelijk online gezet.

Alle uitslagen

Strippenkaart

Het betalen van het startgeld voor diplomazwemmen en wedstrijden gebeurd door middel van een virtuele strippenkaart.  Zo’n virtuele strippenkaart kost € 20,=, wat recht geeft op deelname aan 5x diplomazwemmen, 5 wedstrijden of een combinatie hiervan. Als het aantal van 5 bereikt is ontvangt u een e-mail met het verzoek een nieuwe kaart te kopen. U kunt meerdere strippenkaarten tegelijk kopen, maar altijd in een veelvoud van € 20,=.  

U koopt de virtuele strippenkaart door €20,- of een veelvoud hiervan over te maken op ons bankrekeningnummer NL30 ABNA 0470 0529 02 t.n.v. JM Hokke onder vermelding van “Strippenkaart” en de “Naam van uw kind”.

  • Het tegoed wordt afgeschreven voor elke inschrijving (per discipline). Dus als er wordt deelgenomen aan een solo, duet en groepsnummer is 3x het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Wanneer wij uw kind hebben ingeschreven en zij door omstandigheden toch niet deelneemt, is het inschrijfgeld alsnog verschuldigd.

Diplomazwemmen (aanloop)

Het synchroonzwemmen begint bij de aanloop.  Bij de aanloop zijn er 5 diploma’s te behalen. Deze diploma’s hebben namen gebaseerd op figuren uit het synchroonzwemmen. Per diploma moet je een aantal vaardigheden beheersen. Wanneer je alle vaardigheden voldoende onder de knie hebt, mag je meedoen aan het diplomazwemmen. Gemiddeld doet een sporter er twee tot drie jaar over om de vijf aanloopdiploma’s te halen. De data waarop diplomazwemmen wordt georganiseerd staan in de wedstrijdkalender.

Techniekwedstrijden 

Techniekwedstrijden zijn er voor iedereen. Voor de aanloop noemen we deze wedstrijd een miniregio. Voor de wedstrijdgroep en recreatiegroep noemen we het een limietenwedstrijd. Tijdens deze wedstrijden zwem je 4 technische figuren voor een jurypanel. De juryleden geven je punten.  Wanneer je puntentotaal hoog genoeg is kun je een wedstrijddiploma behalen. Of zelfs een limiet voor Nederlandse Kampioenschappen. 

Deze techniekwedstrijden vinden plaats binnen onze regio (Noord Holland en Utrecht). Eén keer per jaar is er voor de wedstrijdgroep een landelijke techniekwedstrijd, de interregio. Dit is een grote techniekwedstrijd waar bijna alle sporters uit één bepaalde leeftijdscategorie aan deelnemen.

In de wedstrijdkalender vind je de verschillende limietwedstrijden, interregiowedstrijden en miniregiowedstrijden.

Uitvoeringswedstrijden

Alle sporters nemen deel aan uitvoeringswedstrijden. Voor de aanloop is dit 1x per jaar tijdens de laatste miniregiowedstrijd. Een groot feest in mooie badpakken en make-up.

Voor de recreatiegroep en de wedstrijdgroep zijn er de regiokampioenschappen. De wedstrijdgroep neemt ook deel aan de interregiowedstrijd. Dit is een grote landelijke uitvoeringenwedstrijd waaraan bijna alle sporters uit één bepaalde leeftijdscategorie deelnemen.  

In de wedstrijdkalender vindt je de verschillende uitvoeringswedstrijden

Reglementen

Reglementen