HELP! Vacatures hoofdbestuur

Op de komende ALV komen de volgende functies ter beschikking, het is erg belangrijk dat deze cruciale functies vervuld worden.

Zonder deze (formele) functies is er geen ZPCH!!!!!

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester + administrateur

Als voorbeeld zijn de functieprofielen van Voorzitter en Penningmeester bijgevoegd, zoals jullie zien: leuk om te doen en zelfs de tijdsbesteding is binnen de perken te houden.

We kunnen niet zonder jouw hulp, dus informeer eens voorzichtig bij Sjaak, Harold of mij hoe jij ons kan helpen!

Dank je wel!

KNZB reglementen zwemkleding op wedstrijden:

>p?Op aandringen van onder meer onze eigen Hollandse Jacco Verhaeren heeft de internationale zwembond FINA de regels ten aanzien van zwemkleding aangescherpt.

Nieuwe snelle pakken hebben op de Olympische Spelen voor een enorme recordregen gezorgd. Om er voor de zorgen dat je wint omdat je het beste bent en niet het beste pak hebt, zijn de regels aangescherpt.

Kijk voor de exacte regels op www.knzb.nl onder “zwemmen” en dan “competitie”.

LET OP: Het gaat niet alleen over de hele dure superspeciale haaienhuid pakken, maar ook over de lengte van de broekspijpen van je zwembroek of badpak.

WaterFunParcours: Groot succes!

Afgelopen zaterdag 9 mei hebben een groot aantal vrijwilligers van ZPCH en een nog groter aantal zwemmers heerlijk “gekeet” op het WaterFunParcours. Iedereen heeft een vriendje of vriendinnetje van buiten de vereniging te gast meegenomen om te laten zien hoe heerlijk het is om in het zwembad te liggen!

Zijn ze enthousiast geworden? Vraag ze gerust om een keertje vrijblijvend mee te trainen, overleg dit even met Sjaak.

Sponsorzwemmen! En, is je eerste lijst al vol?!?

Tijdens de 3 uur van Nieuw Vennep (20 juni) gaan we weer sponsorzwemmen. Zet deze dag vast in je agenda! Denk vast na wie je kan vragen om te sponsoren (pappa, mamma, opa, oma, buurvrouw, ooms, tantes, juf, meester, oppas, bezoek van je ouders, enzovoort enzovoort).

We zwemmen in het buitenbad van Nieuw-Vennep, tussen 7:00 – 10:00.

Hemelvaartsdag: geen training!

In tegenstelling tot wat er in het Jaarboekje 2008/2009 stond is er donderdag 21 mei geen training ivm Hemelvaartsdag: lekker uitslapen dus!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZPCH , 28 mei 2009

(volledige agenda staat op https://zpch.nl bij nieuws)

Aan de leden of ouders/verzorgers van leden van Zwem- en Poloclub Hoofddorp:

Hierbij nodigen wij allen uit voor de Algemene Ledenvergadering van het voorjaar 2009. De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 mei 2009 om 20.00 in de vergaderzaal in het Spectrum.

Het Bestuur vraagt bijzondere aandacht van de leden van alle afdelingen voor de invulling van de bestaande vacatures met ingang van het seizoen 2009-2010. Het gaat hierbij om de bestuursfuncties van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Dit zijn belangrijke, uitdagende en tegelijk erg leuke functies binnen het Bestuur van onze vereniging. Geïnteresseerde leden kunnen bij elk van de huidige Bestuursleden voor meer informatie terecht.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur ZPCH

Harold Martina

Organiseren seizoensafsluiting

Ook dit jaar willen we het seizoen weer op ludieke wijze afsluiten. Vorig seizoen hadden we de enthousiaste “jonkies” van WhoZnext voor de organisatie, dit jaar willen we de ouders uitdagen om een leuke activiteit te organiseren.

Op 27 juni zijn de afdelingskampioenschappen, de activiteit zal in de middag / avond van die dag plaatsvinden.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Giel of Vera

Openwaterwedstrijden

In de zomervakantie worden er in de omgeving verschillende openwaterwedstrijden georganiseerd. Je hoeft het water dus niet te missen!

Mogelijkheden o.a.: (zie ook http://noww.nl/node/5)

  • Spaarnwoude 21 juni (inschrijven: voor 10 juni 2009 20.00 uur)
  • Bodegraven 5 juli (inschrijven: voor 20 juni 2009 20.00 uur)
  • Aalsmeer 16 augustus (inschrijven: voor 31 juli 2009 20.00 uur)

Je doet mee op eigen initiatief en moet jezelf inschrijven: Maike en Aurian hebben zich al dapper opgegeven voor de eerste wedstrijd op 21 juni!

Wie durft?

Als je deze uitdaging wil aangaan, geef dat dan even door aan Sjaak of Vera, de wedstrijdcaps moeten via de vereniging besteld worden.

Cursus tijdwaarnemer

Voor alle enthousiaste ouders die zich vervelen tijdens de wedstrijden: Ook dit najaar komt er weer een ‘klok-cursus’. Nadere informatie volgt nog, maar denk er alvast eens over na!!

Namens de commissie wedstrijdzwemmen

Giel Hermans
023-8923355


VOORZITTER – FUNCTIEOMSCHRIJVING EN PROFIEL

Functieomschrijving

De voorzitter geeft bestuurlijk leiding aan de vereniging. Hij/zij is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de complete coordinatie en organisatie binnen de vereniging, en voor beleidsontwikkeling/implementatie. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, en legt namens het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het voorbereiden en leiden van de bestuurvergaderingen (maandelijks) en de algemene ledenvergaderingen (halfjaarlijks).

Gemiddeld is de voorzitter 6 uren per week bezig met de uitvoering van zijn/haar taken.

Profiel

(persoonlijkheidskenmerken)

heeft een overtuigende en toegankelijke persoonlijkheid
staat open voor kritiek en veranderingen
beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel
is initiatiefrijk en besluitvaardig
heeft doorzettingsvermogen
respecteert de verenigingscultuur

(Kennis en vaardigheden)

is representatief
heeft een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
kan een netwerk opbouwen en onderhouden
kan goed samenwerken, organiseren en plannen
kan coordineren, delegeren, mensen motiveren, aanspreken etc.
stelt zich luistervaardig en tactvol op
is stressbestendig
is een verbindende factor tussen de diverse afdelingen van de vereniging
heeft (enige) kennis van financieel verkeer en boekhouding

(Ervaring)

De voorzitter is bij voorkeur enkele jaren lid van de vereniging of is er nauw bij betrokken, en beschikt over leidinggevende ervaring. Is bij voorkeur bekend met het (plaatselijke) zakenleven en de gemeentelijke politiek.


PENNINGMEESTER – FUNCTIEOMSCHRIJVING EN PROFIEL

tijdsbesteding 6 tot 8 uur per maand
Is lid van het algemeen bestuur.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:
Het voeren van het financiële beheer:
beheer van de financiën / boekhouding
verzorgen van incassoruns en betaling van kosten/uitgaven
begeleiden debiteurenbeheer
het opstellen van een financieel jaarverslag
het opstellen van tussentijdse cijfers
het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken.
Het jaarlijks opstellen van de financiële begroting (in samenwerking met de voorzitters van de afdelingen).
De begroting bestaat voornamelijk uit:
opbrengsten in de vorm van contributies en subsidies
kosten van afdelingen (met name zwemwater en watergerelateerde uitgaven)
kosten van eventuele bijzondere, incidentele activiteiten
Het bewaken van de financiële begroting. Hiervoor is nodig:
een goed financieel beheer
een realistische begroting
een regelmatige analyse van kosten en baten

Eisen penningmeester:
heeft relationele en communicatieve vaardigheden
heeft kennis van financieel verkeer en boekhouding
is ondernemend en initiatiefrijk
dient zich zowel flexibel als doordacht op te stellen
heeft affiniteit en binding met het werkgebied en de leden van de ZPCH
stelt zich luistervaardig en tactvol op
staat open voor samenwerking
heeft ervaring op het gebied van computers

administrateur
tijdsbesteding 7 tot 10 uur per maand
De administrateur is verantwoordelijk voor:
Het verzorgen van het financiële administratie:
crediteuren administratie
debiteuren administratie
bank administratie
overige boekingsgangen
opleveren informatie aan penningmeester ten behoeve opstellen tussentijdse cijfers
opleveren informatie aan accountant ten behoeve van samenstellen jaarrekening
systematisch opbergen van administratieve bescheiden en onderbouwende documenten/stukken

Het voeren van actief debiteurenbeheer:
verzenden van aanmaningen
instrueren van incassobureau

Eisen administrateur:
heeft relationele en communicatieve vaardigheden
heeft kennis van financieel verkeer en boekhouding
is ondernemend en initiatiefrijk
dient zich zowel flexibel als doordacht op te stellen
heeft affiniteit en binding met het werkgebied en de leden van de ZPCH
stelt zich luistervaardig en tactvol op
staat open voor samenwerking
heeft ervaring op het gebied van computers