BEPALINGEN BIJ DE PUBLICATIE VAN CLUBRECORDS
ZPCH AFDELING WEDSTRIJDZWEMMEN

Per leeftijdsgroep, afstand en zwemslag wordt de snelst gezwonmmen tijd gepubliceerd welke ooit werd behaald door een individuele zwemmer of zwemster.
Vermeld worden: naam, recordtijd en datum waarop het record werd gezwommen.

Een leeftijdsgroep bestaat uit zwemmers of zwemsters van één geboortejaar.
In deze publicatie wordt onder leeftijd verstaan: het rekenkundig verschil tussen het kalenderjaar waarin de wedstrijd plaatsvindt en het geboortejaar van de betreffende zwemmer of zwemster, uitgedrukt in jaren. Voorbeeld: voor een wedstrijd in 2001 heeft een deelnemer/-ster uit geboortejaar 1989 de leeftijd van 12 jaar.
Voor de overgang van de afzonderlijke leeftijdsgroepen ‘meisjes’ en ‘jongens’ naar de groepen ‘dames’ en heren’ wordt de leeftijd van 18 respectievelijk 20 jaar gebruikt.
De afstanden en zwemslagen waarvan clubrecords worden gepubliceerd komen overeen met de afstanden van de verschillende zwemslagen welke gezwommen worden in de landelijke competitie en het lange afstand circuit, met inachtneming van de leeftijdsbepalingen ten aanzien van de maximaal toegestane afstanden.

Een gezwommen tijd komt in aanmerking als clubrecord als hij:
-gezwommen is door een lid van de Wedstrijdafdeling van ZPCH;
-in het procesverbaal voorkomt van een wedstrijd welke door de KNZB of andere nationale, bij de FINA aangesloten zwembond is goedgekeurd;
-gezwommen is in een 25m of 50m bad. In het laatstgenoemde geval wordt de naam van de zwemmer of zwemster gevolgd door een sterretje (*);
-een verbetering of egalisatie betekent van het bestaande clubrecord in de leeftijdsgroep van de zwemmer of zwemster, en een snellere tijd is dan de clubrecords van zwemmers of zwemsters van lagere leeftijdsgroepen. Egalisatie van de tijd uit de eigen leeftijdsgroep wordt als een ex aequo vermeld.
Is deze tijd tevens een verbetering of egalisatie van het clubrecord van (een) hogere leeftijdsgroep(en), dan wordt hij ook als het clubrecord van die hogere leeftijdsgroep(en) vermeld.