Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZPCH, 17 november 2022

Hierbij nodigen we onze leden en/of ouders/verzorgers van leden van Zwem- en Polo Club Hoofddorp uit voor de algemene ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 17 november 2022 om 20:30 uur  in het SKWA
(vergaderruimte C).

Met vriendelijke groet,

Bestuur ZPCH