Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZPCH, 29 november 2023

Hierbij nodigen we onze leden en/of ouders/verzorgers van leden van Zwem- en Polo Club Hoofddorp uit voor de algemene ledenvergadering.


De vergadering wordt gehouden op woensdag 29 november 2023 om 20:30 uur in het SKWA (vergaderruimte boven het restaurant).

U wordt verzocht voor de vergadering de bijlage toevoeging HHR door te nemen zodat dit inhoudelijk behandeld kan worden tijdens de ALV.