Goud, zilver en brons op NK Senioren en NK Masters

In het weekend van 12 en 13 maart was het SKWA het strijdtoneel voor de Senioren en Masters. Na 2 jaar wachten konden er eindelijk weer Nationale Kampioenschappen gehouden worden. Traditiegetrouw worden op zaterdag de technische uitvoeringen gezwommen en op zondag de vrije uitvoeringen. Na 2 dagen was er een flinke buit voor ZPCH, maar liefst 3x goud, 2x zilver en 1x brons. Alle ingeschreven uitvoeringen behaalden daarmee een podiumplaats. Na 2 jaar geen wedstrijden, continu aanpassen aan nieuwe coronamaatregelen en vaak niet kunnen trainen waren de coaches dik tevreden met dit resultaat.

Team behaald 2e plaats bij de NK senioren

Het team bestaat uit 10 sporters, waarvan slechts de helft echt senioren. De rest is aangevuld met junioren. Maar in de resultaten was hier niets van te merken. Na de technische voorronde op zaterdag plaatsten ze zich na een super strakke uitvoering als eerste voor de finales. Het verschil met de nummer 2 was slechts 0,2 punten.

In de finales werd de beste zwem van het seizoen neergezet, maar ze moesten het team uit Capelle net voor laten gaan. Het verschil was maar 0,6 punten. Kim Deiman, Alexia Muresan, Bregje de Brouwer, Gioia Captijn, Merit Braakuis, Noortje Reijnen, Marloes Steenbeek, Ilse de Heij, Marin Hokke en Eline Braakhuis eindigen op een hele mooie en dik verdiende tweede plaats.

ZPCH voor het eerst een Nederlands Kampioen bij de masters

Voor het eerst was er vanuit ZPCH deelname bij de masters. En direct met succes. Het duet van Nelly Vandame en Nienke Vissers behaalde het Nederlands Kampioenschap in de categorie 25 tot 29 jaar. Al op zaterdag bij de technische uitvoeringen werd er een voorsprong genomen van 0,4 punten. Op zondag bij de finales werd dit herhaald. Nienke en Nelly behaalden in totaal 118,4867 punten wat genoeg was voor het kampioenschap.

Soliste Kim Deiman behaald zilver en brons

Bij de soli is er een aparte ceremonie voor de technische uitvoering en voor de vrij uitvoering. Kim Deiman kwam in beide categorieën in actie en behaalde daarmee een zilveren en een bronzen medaille. Bij de technische uitvoering was het resultaat van 69,9955 punten ruim voldoende voor een tweede plek. Bij de vrije uitvoering behaalde Kim 71,7333 punten wat genoeg was voor de derde plek.

Marloes Steenbeek behaald dubbel goud bij de duetten

Het ZPCH/ACZ duet van Marloes Steenbeek en Maria Lorenzini (ACZ) behaalde dit weekend 2x het Nederlands Kampioenschap. Zowel bij de duetten technische uitvoering en de duetten vrije uitvoering was dit duet veruit het beste. Noortje Reijnen kwam dit weekend niet in actie bij de duetten, maar stond wel ingeschreven als reserve.

Bij de technische uitvoering op zaterdag wonnen ze het kampioenschap met 76,4901 punten. Bij de vrije uitvoering op zondag was de score van 82, 2667 meer dan genoeg om ook hier het kampioenschap binnen te halen.

Hieronder staan een aantal filmpjes van de gezwommen uitvoeringen.

Algemene Ledenvergadering 17 november 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZPCH, 17 november 2020

Uitnodiging aan alle leden en/of ouders/verzorgers van Zwem- en Poloclub Hoofddorp.

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de online Algemene Ledenvergadering op

Dinsdag 17 november 2020 om 20.30 uur.

Voor het bijwonen van de vergadering kunt u een e-mail sturen naar voorzitter@zpch.nl, u ontvangt dan de link om deel te nemen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ZPCH

_______________________________________________________________________________

AGENDA

1.         Opening

2.         Bestuurssamenstelling:          

voorzitter                    Ruud Holswilder  

secretaris                    Cindy de Haan          

penningmeester         Mary van Duijn   

           administrateur            vacature

           vertegenw. WP           vacature

           vertegenw. WZ            Nico Zwinkels (aftredend)

           vertegenw. SZ             Hans-Peter Reijnen

vertegenw. DZ            Kimberley ten Brink

3.         Mededelingen

4.         Opmerking over de ALV mei 2020 (niet gehouden i.v.m. corona)

5.         Toelichting stand van zaken financiën 2019-2020

6.         Goedkeuring en vaststelling kascommissie

7.         Sociale jaarverslagen

8.         Rondvraag

9.         Sluiting

Administrateur gezocht

De financiële administratie bij het Algemeen Bestuur van ZPCH wordt – door de hoeveelheid van taken – uitgevoerd door twee personen. Mary van Duijn is penningmeester en Carla Mol is administrateur.

Carla heeft besloten om na 11 jaar te stoppen met deze functie. We zijn dan ook op zoek naar ADMINISTRATEUR voor onze vereniging.
Onderstaand een overzicht van de taken hoe deze nu worden uitgevoerd. Het hoeft bijvoorbeeld niet per se zo te zijn dat degene die deze taken over gaat nemen ook bestuurslid is.

TAKEN VAN DE ADMINISTRATEUR

Het voeren van actief debiteurenbeheer.
Het innen van de contributie door middel van (twee) maandelijkse incasso runs. Het aanmaken van facturen voor enkele jaarbetalers en voor de betalingen via Stichting Leergeld Haarlemmermeer.
Het verzenden/mailen van aanmaningen. Het beheren/controleren van de openstaande debiteuren lijst.

Het jaarlijks opstellen van de begroting
Het opmaken van de begroting van het algemeen bestuur in samenwerking met de penningmeester. De cijfers van de afdelingen leveren de afdelingen voorzitters/penningmeesters aan. Deze gegevens samenvoegen tot één begroting, in een bestaand Excelsheet.

Het bewaken van de financiële begroting
Het bewaken van de begroting is in samenwerking met de penningmeester en de voorzitters van de afdelingen. Een leidraad hiervoor zijn de tussentijdse cijfers, deze worden naarmate het seizoen vordert, frequent door de penningmeester opgemaakt.

Kascommissie
De uitvoering van de boekhouding controleert de kascommissie. Eens per jaar zit de kascommissie (2 roulerende leden), penningmeester en administrateur samen.

Badwater overzicht
Aan de hand van de maandelijkse facturen van Sportfondsen een bestaand spreadsheet aanpassen van de kosten van het badwater per afdeling. Bij verschillen contact opnemen met Sportfondsen en/of penningmeester(s) van de afdeling(en).

Beheer Sportlink
In Sportlink het seizoen aanmaken en afsluiten. Zorgdragen voor de juiste bedragen (contributie) in Sportlink.

Tijdbesteding
Regelmatig contact met penningmeester (persoonlijk, telefonisch of per mail).Wekelijks beantwoorden mail, ca 15 minuten.
Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks.
Maandelijks ca 4,5 uur verzorgen debiteuren administratie en opmaken badwateroverzicht.
Twee keer per jaar is er Algemene Leden Vergadering en een meeting met de accountant.
Eén keer per jaar een penningmeesters en een kascommissie bijeenkomst.

Heb je kennis van financieel beheer en boekhouding (een pré)? Heb je affiniteit en binding met het werkgebied en de leden van de ZPCH? Vind je het leuk om samen te werken met Mary? Heb je interesse om vrijwilligerswerk te doen voor onze vereniging, dan komen wij heel graag in contact met jou!

Heb je vragen?  Bel!

Carla (06 27115537) en Mary (06 48430842)